plende

Audyt ubezpieczeniowy/ analiza potrzeb Klienta

Rozpoczynając współpracę z Klientem przeprowadzamy audyt ubezpieczeniowy.

Pozwala on na:

  • zapoznanie się z dotychczasowym zakresem ochrony ubezpieczeniowej,
  • analizę występujących ryzyk związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • analizę występujących szkód, awarii i roszczeń osób trzecich,
  • analizę warunków ochrony posiadanej przez Klienta ochrony ubezpieczeniowej w kontekście zidentyfikowanego ryzyka,
  • określenie propozycji transferu wybranych/kluczowych ryzyk na rzecz ubezpieczyciela.

Końcowym efektem audytu jest pisemna opinia zawierająca uwagi i propozycje dotyczące dalszego postępowania wobec przeanalizowanych ryzyk
i zidentyfikowanych potrzeb Klienta.

Kontakt

Dom Brokerski VECTOR Sp. z o.o.
ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów

tel. +48 17 857 69 54
tel. +48 17 857 69 20
fax +48 17 852 34 78
email: serwis@dbvector.pl

NIP: 8133664281
REGON: 180757172
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000393788
Zezwolenie KNF nr 1759/11

© Copyright 2019 - DB VECTOR. All rights reserved.