plende

Obsługa brokerska programu

Wsparcie i aktywne uczestnictwo w organizacji procesu ubezpieczenia realizujemy poprzez:

  • przedłożenie projektów procedur zarządzania ryzykiem i likwidacji szkód oraz obsługi roszczeń z tytułu zawartych umów ubezpieczenia, w tym także pełne wsparcie Klienta na etapie wdrożenia procedury,
  • bieżącą współpracę z Klientem w zakresie wykonywania umów ubezpieczenia,
  • koordynowanie procesu likwidacji szkód i obsługi roszczeń (w relacjach Klient - ubezpieczyciel - firmy eksperckie - poszkodowany/ zgłaszający roszczenie).

Kontakt

Dom Brokerski VECTOR Sp. z o.o.
ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów

tel. +48 17 857 69 54
tel. +48 17 857 69 20
fax +48 17 852 34 78
email: serwis@dbvector.pl

NIP: 8133664281
REGON: 180757172
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000393788
Zezwolenie KNF nr 1759/11

© Copyright 2019 - DB VECTOR. All rights reserved.