plende

Zarządzanie ryzykiem

Oferujemy również pełne wsparcie w procesie przygotowania i wdrożenia polityki zarządzania ryzykiem obejmującej m.in.:

 • procedury zarządzania ryzykiem w tym:
  • postępowania w przypadku zaistnienia szkody lub roszczeń osób trzecich
  • zarządzania ciągłością działania (Business Continuity Management - BCM)
  • planowania awaryjnego (Disaster Recovery Planning - DRP)
  • zarządzania sytuacją kryzysową (Crisis Management - CM)
  • product recall - PR,
 • standardy raportów i poziomy odpowiedzialności
 • audyty techniczno-ubezpieczeniowe.

Kontakt

Dom Brokerski VECTOR Sp. z o.o.
ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów

tel. +48 17 857 69 54
tel. +48 17 857 69 20
fax +48 17 852 34 78
email: serwis@dbvector.pl

NIP: 8133664281
REGON: 180757172
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000393788
Zezwolenie KNF nr 1759/11

© Copyright 2019 - DB VECTOR. All rights reserved.