plende

Szkolenia i Seminaria

Istotnym składnikiem naszego serwisu brokerskiego jest oferta szkoleń, warsztatów i seminariów adresowanych zarówno do naszych obecnych jak i przyszłych Klientów. Dedykowane szkolenia/ warsztaty dla Klientów dotyczą przede wszystkim problematyki wykonywania zawartych umów będących konsekwencją przyjętego programu ochrony ubezpieczeniowej.

Staramy się popularyzować wśród podmiotów gospodarczych i jednostek samorządu terytorialnego problematykę ubezpieczeń gospodarczych i zarządzania ryzykiem.

Służą temu seminaria i konferencje, w których występujemy jako partner merytoryczny lub współorganizator.

Kontakt

Dom Brokerski VECTOR Sp. z o.o.
ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów

tel. +48 17 857 69 54
tel. +48 17 857 69 20
fax +48 17 852 34 78
email: serwis@dbvector.pl

NIP: 8133664281
REGON: 180757172
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000393788
Zezwolenie KNF nr 1759/11

© Copyright 2019 - DB VECTOR. All rights reserved.